Хауызға үш құбыр жүргізілген.Бірінші және екінші құбырмен хауызға су құйылса,үшінші құбырмен су хауыздан сыртқа ағады.Бірінші құбыр хауызды 6 сағатта, ал екінші құбыр - 8 сағатта толтырады.Үшінші құбырмен хауыздағы су 4 сағатта толық ағып бітеді.Құбырлардың үшеуін де бір уақытта ашып қойса, 1 сағаттан соң су хауыздың қандай бөлігінде қалады?

2 Сен 2019 в 22:41
895 +1
0
Ответы
1

Бірінші және екінші құбыр арасындағы ауыртылысы 2 сағат, екінші және үшінші құбыр арасындағы ауыртылысы 4 сағат болатынша, су хауыздатын бөлігі 6:8:4 = 3:4:2. Сонымен, су хауыздағы үшінші құбырдағы су ағып біткен соң, 8 сағат жұдырылған су үшінші құбырдан сыртқа ағып, 6 сағат жұдырылған судан 4-ке бөлінеді. Сонымен, қанша су үшінші құбырда қалады сұрау келтірмек.

Су хауыздағы қабаттар саны = 3x:4x:2x, үшінші құбырдың аптасы бойынша екінші құбырдан қосылған уақыт x = 4 сағат.

Сонымен, үшінші құбырда сағат бойынша қалатын су 2x = 2*4 = 8 сағат.

Сондай-ау, су хауыздағы үшінші құбырда қалатын су 8 сағатта қалады.

20 Апр в 05:03
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Название заказа не должно быть пустым
Введите email
Бесплатные доработки
Гарантированные бесплатные доработки
Быстрое выполнение
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы
Проверка работы на плагиат
Интересные статьи из справочника
Поможем написать учебную работу
Название заказа не должно быть пустым
Введите email
Доверьте свою работу экспертам
Разместите заказ
Наша система отправит ваш заказ на оценку 84 683 авторам
Первые отклики появятся уже в течение 10 минут
Прямой эфир